Knauf AMF d.o.o.
 
Već desetinama godina AMF spada u vodeće proizvođače spuštenih plafona u Evropi, koji razvija i proizvodi inovativne plafonske sisteme za široku svetsku potrošnju. Za sve posebne zahteve, koji se postavljaju plafonima, AMF nudi klasične dizajne plafona sa odgovarajućim sistemskim rešenjima. AMF takođe nudi i optimalna rešenja za različite vrste prostorija u upravnim zgradama, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama itd. Protivpožarni plafoni su plafoni sa ugrađenom sigurnošću, posebno proizvedeni za veoma osetljive oblasti, a novi akustični plafoni iz serije proizvoda Acoustic Range nude optimizovanu apsorpciju zvuka u kombinaciji sa zvučnom izolacijom. Za posebne zahteve po pitanju čistoće, AMF nudi higijenske plafone iz programa ČISTOĆA I HIGIJENA, koji znatno smanjuju količinu štetnih materija i čestica u prostoru. Proizvodna linija SOUND, LIGHT & E-TECH predstavlja odličnu kombinaciju rasvete i multimedijalne opreme, integrisane u plafonu, čime se obezbeđuje veća funkcionalnost plafona. U okviru proizvodnog programa MATERIJAL I DIZAJN mogu se naći i alternativni dizajni plafonskih ploča od mineralnih vlakana, metala i drveta.    
KNAUF AMF FILM - MONTAŽA SISTEMA C
© Knauf AMF         _print  |   _back  |  _top